Reference

Reference


Ove reference potencijalnim klijentima definitivno pokazuju da je riječ o respektabilnom gospodarskom subjektu, pravom odabiru gdje će im biti ponuđeno adekvatno izvedbeno rješenje za njihove potrebe i želje.

Nabrojimo samo neke:

Franjevački samostan
Karlovac

Presveto srce Isusovo
Karlovac

Crkva sv. Petra i Pavla
Smiljan

Učenički dom
Karlovac

Glazbena škola
Karlovac

Gradski muzej
Karlovac

Karlovačka županija

Grad Karlovac

Inkasator d.o.o.
Karlovac

Čistoća d.o.o.
Karlovac

Zelenilo d.o.o.
Karlovac

Hrvatske šume d.o.o.
Karlovac

Veleučilište u Karlovcu

Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Karlovac

Žitoproizvod d.d.
Karlovac

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
Karlovac

Prirodoslovna škola
Karlovac

Mješovito industrijsko – obrtnička škola
Karlovac

Medicinska škola
Karlovac

Dječji vrtić
Karlovac

Kafić Indeks
Karlovac

Državni i privatni klijenti iz grada Malog Lošinja i Rovinja koji su nam povjerili obnovu središta grada

Dom za djecu dr. Vladimir Nazor
Karlovac

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući
Karlovac

Alpina d.o.o.
Zagreb

Hrvatski retauratorski zavod
Zagreb

Ministarstvo kulture
Zagreb

I još mnogi drugi!